คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นปี2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นประจำปี 2561

การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น(ภาพรวมทั่วประเทศ) ปี พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ปี2561

การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางและกราฟเปรียบเทียบสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ปี2561

การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ เปิดดูรายละเอียด
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัย 1-12

การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 2 (20:01:2557).rar
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 1 (20:01:2557).rar
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย