คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM&KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การออมเงินง่าย ๆ คนเก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จุฑามาศ แสงส่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิลาวัลย์ บ้ำชาวนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในสถานประกอบกิจการซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแล้ว และไม่ได้สะสมน้ำมันเชื้อเพลิงใน ลักษณะที่เป็นการค้า ผู้ประกอบกิจการจึงไม่ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วัฒนพล ธรรมสอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชื่อเรื่อง (ร่าง) แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีการสะสมน้ำมันดีเซล เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลสำรอง

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นิยดา วิไลกิจวัฒน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปรับเป็นพินัย “มาตรการใหม่แทนการลงโทษทางอาญา”

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรรณวรท อุดมผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8318 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำความรู้จัก PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เจษฎา ผาผง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย มีข้อควรพิจารณาในเรื่องใดบ้าง

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิทยา โสแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไม่ใช้สิทธิเกินส่วน เกินสมควรต่อจำนวนการเลี้ยงสัตว์

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คมน์พิสิฐ พุฒิเผือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักการของกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ฉายจิต ทองแหยม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มะลิลา ตันติยุทธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบราชการ 4.0

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรัณฑรัตน์ เมืองคำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เรียนรู้ไปกับเครื่องมือแทรก.... แทรกไฟล์ pdf.ไว้ใน Microsoft word , excel และ powerpoint

DM&KM กลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นาถยา ด้วงเคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย