คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เม.ย 67-มิ.ย.67

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมไฟฟ้าทั้งระบบ และซ่อมฝ้าห้องประชุมกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซ่อมไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค.67-มี.ค.67

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2-67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมเครื่่องสำรองไฟ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.66-ธ.ค.66

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้ชนะไตรมาส 167.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมโต๊ะทำงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซ่อมโต๊ะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย