คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาประเมินผลและจัดทำร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะร่างหลักสูตรการอบรมจพง.สธ. ตามพรบ.ส.ธ. 2535 และ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซ่อมคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมห้องน้ำชาย และเดินสายไฟ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมห้องน้ำชาย และเดินสายไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้ชนะวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มคู่มือ แนวทางการกำกับและติดตามการใช้กัญชา กัญชง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้ชนะถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เช่าห้องประชุม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมแซมฟิล์มกรองแสงภายในห้องทำงานผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซ่อมฟิล์มกรองแสง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย