คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างซ่อมเครื่่องสำรองไฟ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.66-ธ.ค.66

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้ชนะไตรมาส 167.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมโต๊ะทำงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซ่อมโต๊ะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 ก.ค. 66-ก.ย. 66

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะเครื่องสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองกฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย