คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกกม.ที่ 19/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (รบจ.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงานผลติดตามเดือน ก.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ส.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ก.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน มี.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ม.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน พ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ต.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย