คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อกระดาษ A4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมไฟฟ้าทั้งระบบ และซ่อมฝ้าห้องประชุมกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซ่อมไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างซ่อมเครืองสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมโต๊ะทำงาน

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซ่อมโต๊ะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อเครื่องสำรองไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซ์้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย