คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างทำป้ายบุคลากรกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างประเมินผลและจัดทำร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพรบ.ส.ธ. 2535 พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซ่อมคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมห้องน้ำชาย และเดินสายไฟ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างซ่อมห้องน้ำชาย และเดินสายไฟ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญวัสดุสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซื้อวัสดุคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มคู่มือ แนวทางการกำกับและติดตามการใช้กัญชา กัญชง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เช่าห้องประชุม

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญเช่าห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมแซมฟิล์มกรองแสงภายในห้องทำงานผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สาระสำคัญซ่อมฟิล์มกรองแสง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย