คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกกม. ที่ 14-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (งบฯ ปี 2566 ไปพลางก่อน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(2), 19 (พ.ร.บ.)
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม เดือน ก.ค. 67

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลติดตาม เดือน ก.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตาม เดือน มิ.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตาม เดือน พ.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตาม เดือน เม.ย. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตาม เดือน มี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ก.พ. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ม.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ธ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน พ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ต.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567