คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) และจ้างพิมพ์คู่มือ พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) และจ้างพิมพ์คู่มือ พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง พิมพ์คู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พิมพ์คู่มือแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย