คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองกฎหมาย กรมอนามัย
กรมอนามัย
17
พ.ค.
2567
17.05.2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย ครั้งที่ 61-1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย ครั้งที่ 61-1/2567 ณ ห้องประชุมสมบรูณ์ วัชโรทัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

15.03.2565
01 - สื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

01 - สื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ฎกระทรวง

ระกาศกระทรวงสาธารณสุข

ระกาศกรมอนามัย

อินโฟกราฟิก

26.03.2567
คำถาม - คำตอบ : การให้บริการชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตามปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมัน

การให้บริการชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตามปั๊มน้ำมันหรือสถานีบริการน้ำมัน เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่ ?