คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อ ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อ ก.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผล ก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้าง มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อ มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้าง พฤษภาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กพ. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย