คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการจัดซื้อ ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อ ก.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผล ก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจ้าง มิถุนายน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อ มิ.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย