คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 17/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการ แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รบจ.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลติดตามเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย