คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานการประชุมเดือน กย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน กค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 9.30 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน ธ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองกฎหมาย ที่ 17/2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการ แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ/แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (รบจ.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
รายงานผลติดตามเดือน ก.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ส.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน กค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ก.พ.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ม.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ธ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน พ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือน ต.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย