คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2561
รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย