คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย (ครั้งที่ 1)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกองกฎหมาย ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการยกระดับการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการยกระดับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตาม แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐกองกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงการยกระดับบริหารจัดการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย