คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ยกเลิกการจัดอบรมฯ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก youtube กองกฎหมาย กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

(รวม)ไฟล์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 24MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายละเอียด หลักสูตรการอบรมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 151KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 70KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง