คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

SOP ขั้นตอน 1 การดำเนินงานร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP ขั้นตอน 1 การดำเนินงานร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP ขั้นตอน 2 การดำเนินงานร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP ขั้นตอน 2 การดำเนินงานร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานหรือแนวทางการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนงานหรือแนวทางการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนประจำเดือน กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนประจำเดือน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย