คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 1176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการจัดการฝุ่น PM 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุจังหวัด สำหรับศูนย์อนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุจังหวัด สำหรับ สสจ..docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
An_0002.PDF
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข กทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน59.pdf
ขนาดไฟล์ 5.85 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างหนังสือถึงนพ.สสจ แจ้งข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คสจ..docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งนายกเทศมนตรี.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอความอนุเคราะห์ สสจ. และ กทม...pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย