คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติเรื่องกำจัดสิ่งปกิกูลและมุลฝอย

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างข้อบัญญัติเรื่องกำจัดสิ่งปกิกูลและมุลฝอย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 946 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างข้อบัญญัติตำบลเรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่าง(ร่าง)การควบคุมการเลี้ยงสุกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ก.

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ก.pdf
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 437 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่าง(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาล ก.

ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่าง(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาล ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย