คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นปี2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ภาพรวมทั่วประเทศ) พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.xlsx
ขนาดไฟล์ 38.39 MB
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสรรค์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xlsx
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.xlsx
ขนาดไฟล์ 23.58 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.xlsx
ขนาดไฟล์ 5.07 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย