คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนกิจสถาน พ.ศ. 2528

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน.doc
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.1)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.1).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2) (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ใบขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2) (สำหรับบุคคลธรรมดา).doc
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2/1) (สำหรับนิติบุคคล)

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.2/1) (สำหรับนิติบุคคล).doc
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบสฌ.3)

คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบสฌ.3).doc
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.4)

ใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.4).doc
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.5)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.5).doc
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.6)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ.6).doc
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย