คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พศษจิกายน 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2563
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Flowchart

Flowchart
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย