คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 04.คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)

การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการจัดการฝุ่น PM 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถานการณ์การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุจังหวัด สำหรับศูนย์อนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุจังหวัด สำหรับ สสจ..docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
An_0002.PDF
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข กทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน59.pdf
ขนาดไฟล์ 5.85 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างหนังสือถึงนพ.สสจ แจ้งข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คสจ..docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งนายกเทศมนตรี.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอความอนุเคราะห์ สสจ. และ กทม...pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย