คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ เปิดดูรายละเอียด
Template สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ เปิดดูรายละเอียด
กรอบแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (SAR Card).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย