คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำอธิบายสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(พิมพ์ครั้งที่ ๔) คำอธิบายพรบ. ม.77 ฉบับเต็ม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสถานการณ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสถานการณ์บังคับใช้ พรบ สธ ทั้งเล่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย