คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน-กรมบัญชีกลาง ว540.pdf
ขนาดไฟล์ 9.15 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ และระเบียบพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย