คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบายกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบายกรมอนามัย ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมอนามัยสู่การเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย นโยบายการขับเคลื่อนผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพตามหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
ขนาดไฟล์ 12.98 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย