คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

11.08.2564
34
0
แชร์
5. หลักการใช้อำนาจทางปกครองและการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. หลักการใช้อำนาจทางปกครองและการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง