คุณกำลังมองหาอะไร?

นวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.12.2564
515
0
แชร์
29
ธันวาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณ.pdf
ขนาดไฟล์ 194KB
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน