คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมปรึกษาหารือจัดทำกรอบแนวคิด การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.11.2566
77
0
แชร์
10
พฤศจิกายน
2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือจัดทำกรอบแนวคิดการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดและข้อเสนอต่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุม 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน