คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มกฎหมาย ครั้งที่ 3/2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.08.2565
18
0
แชร์
04
สิงหาคม
2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 4 กลุ่มกฎหมาย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย และระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในที่ประชุม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน