คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ครั้งที่ 3

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2564
20
0
แชร์
28
เมษายน
2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ครั้งที่ 3

และ Live สด ผ่านเพจ Facebook ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

 

ผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมจำนวนประมาณ 957 คน

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. เทคนิคการตรวจแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดย นายกานต์ เจิมพวงผล

  2. แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือวัยรุ่นให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ใน ในรูปแบบศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) โดย ร้อยโทหญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์

  3. การเฝ้าระวังเชิงรุก เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการเปรียบเทียบคดี และแนวทางบริจาคนมผงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดย นางพิมพาพร เมฆมัธยันห์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

One page งานประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 389KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน