คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีมปฏิบัติการ Operation 4 กรมอนามัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ Splendid Studio เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคCOVID-19และร่วมตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมในงานคอนเสิร์ตการกุศล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.02.2564
35
0
แชร์
04
กุมภาพันธ์
2564

        วันที่ 22 มกราคม 2564 ทีมปฏิบัติการ Operation 4 กรมอนามัย โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ Splendid Studio ซอยพัฒนาการ 40 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมในงานคอนเสิร์ตการกุศล “ธารน้ำใจ ชรัมภ์ เทพชัย” จัดโดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยกรมอนามัยได้ให้คำแนะนำและเน้นย้ำการปฏิบัติตนแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมงานทุกรายต้องผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และต้องทำการบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลาเข้าร่วมงาน หรือแสกนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
  • เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หรือสวมใส่แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) อย่างถูกวิธี ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน
  • เจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ เช่น ไมโครโฟน เครื่องดนตรี ลูกบิดหรือราวจับประตู และห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
  • ผู้จัดงานต้องจำกัดจำนวนผู้มาร่วมงานไม่ให้หนาแน่นและแออัดมากจนเกินไป และต้องจัดเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งรับชมการแสดง พร้อมทั้งงดรับประทานอาหารร่วมกันและงดรับประทานอาหารภายในห้องถ่ายทอดสด

ข้อจำกัดในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  1. ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถเว้นระห่างได้ตามที่กรมอนามัยให้คำแนะนำ เนื่องจากมีผู้ร่วมงานจำนวนมากและสถานที่จัดงานค่อนข้างแออัด ทำให้ไม่มีพื้นที่ในการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
  2. นักร้อง นักแสดง และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานบางท่าน ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและสวมใส่แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) ตลอดเวลาที่ทำการแสดง เนื่องจากมีข้อจำกัดในการร้องเพลง และจะถอดหน้ากากอนามัยขณะถ่ายภาพร่วมกัน
  3. ผู้จัดงานไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสและเป็นผู้มีชื่อเสียงจึงทำให้มีความเกรงใจสูง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน