คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีมปฏิบัติการ Operation 4 พร้อมด้วยกรรมการผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.02.2564
166
2
แชร์
03
กุมภาพันธ์
2564

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นายวินัย รอดไทร ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ นำทีมปฏิบัติการ Operation 4 โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
พร้อมด้วยกรรมการผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และตรวจเยี่ยมมาตรการสาธารณสุข
และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม และสถานีรถไฟฟ้า BTS ห้าแยกลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  • เน้นย้ำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าทุกครั้ง ไม่นำหน้ากากลงมาไว้ใต้คางเด็ดขาด
    งดการพูดคุยในขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากัน
  • ให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า BTS อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 °C และคัดกรองสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
  • เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS และจุดสัมผัสร่วม
  • จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ทุกทางเข้า-ออก สถานีและจัดบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่บนชั้นชานชาลา
  • ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนลงทะเบียน “ไทยชนะ” เมื่อ เข้า – ออก จากขบวนรถไฟฟ้า BTS ทุกครั้ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน