คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองกฎหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. การนำองค์กร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.1 ประกาศเจตนารมณ์
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและสมาชิกที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 การกำหนดเป้าหมาย จาก ”ปัญหาที่อยากแก้” และ ”ความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 รายงานการประชุม
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากองกฎหมายสู่องค์กรคุณภาพและสมรรถนะสูง ปี 2567 (คณะที่ 6)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. การดำเนินงาน

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

4. ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน