คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการพัฒนากฎหมาย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนการพัฒนากฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการพัฒนากฎหมาย
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนะของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนภูมิกระบวนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภูมิกระบวนการออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการยกร่างกฏหมาย

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คู่มือการยกร่างกฎหมาย

การพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 44.30 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย ประเด็นการยกร่างกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย ประเด็นการยกร่างกฎหมาย (กฏหมายลำดับรอง)
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย