คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 04. ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 3pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการกองกฎหมายปี 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. โครงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. โครงการยกระดับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ กองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. โครงการยกระดับบริหารจัดการกองกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย