คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.12.2564
277
2
แชร์
02
ธันวาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คสธ. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ.PDF
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน