คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นปี2561

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ตารางและกราฟเปรียบเทียบสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ปี2561

การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องตลาด ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องการจัดการมูลฝอย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย