คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Template สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C2 ระดับความสำเร็จการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template C3 ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Timeline การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย