คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
กรอบแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562.docx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (SAR Card).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
[One Page Summary] การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย