คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ความรู้ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน-กรมบัญชีกลาง ว540.pdf
ขนาดไฟล์ 9.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ และระเบียบพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย