คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งศกม.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณศกม.ประจำปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผลติดตามเดือนก.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนมิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนพค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนเมษ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนมีค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนกพ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนพ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานการประชุมเดือนก.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนส.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนมิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนพ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนเม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 816 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนมี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนพ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย