คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งศกม.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณศกม.ประจำปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานผลติดตามเดือนพ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานการประชุมเดือนม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย