คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

คำสั่งศกม.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณศกม.ประจำปี2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลติดตามเดือนพค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนเมษ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนมีค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนกพ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเดือนพ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมเดือนพ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนเม.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนมี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนธ.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมเดือนพ.ย.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย