คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ก.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ส.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ก.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มิ.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เม.ย. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มี.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ก.พ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ม.ค. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายยงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่าย 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตารางคำนาณคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศกม. 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นจากการประชุม staff 17 มีนาคม 63รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เดือน มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย