คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ประจำปี 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ประจำปี 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ประจำปี 2563

การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลาง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.66)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.98)

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง (ม.98)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง