ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ::
:: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ::

หมวดย่อย
   :: Act Public Health (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ภาคภาษาอังกฤษ) ::

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ล่าสุด พ.ศ. 2560)
  14 ธ.ค. 2560
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  22 มิ.ย. 2560
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  25 มี.ค. 2559
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  25 มี.ค. 2559

หน้า : [1]
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข