ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  One Page Best Practice คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประจำปี 2563 (05/10/2563)
  คู่มือแนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (05/10/2563)
  ข้อควรรู้ พ.ร.บ.นมผง ไม่ห้ามขาย ไม่ห้ามซื้อ แต่ควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (01/10/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (18/09/2563)
  การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในวันพุธที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย (17/09/2563)
  ประชุมทางไกลโดย Teleconference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตามและถอดบทเรียนการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 (03/09/2563)
  แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของสถานประกอบการกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (31/08/2563) (02/09/2563)
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่2) ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563 (27/08/2563)

 

        
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข