ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ตามแนวทาง PMQA หมวด 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข (06/08/2563)
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ตามแนวทาง PMQA หมวด 3 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข (06/08/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (14/07/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (14/07/2563)
  การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (13/07/2563)
  การอบรมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วย Infographic และการผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (24/06/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณ์ใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (02/06/2563)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (10/04/2563)

 

        
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
แสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข