ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายสาธารณสุข
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (12/05/2554)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ.2528 (12/05/2554)
  กฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน (12/05/2554)
อ่านทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยรับผิดชอบ
  กฎกระทรวงกำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ.2555 (27/07/2555)
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 (06/07/2554)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 (06/07/2554)
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ (06/07/2554)
อ่านทั้งหมด
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (06/07/2554)
  กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ.2522 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (06/07/2554)
  พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 (06/07/2554)
อ่านทั้งหมด
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits