ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

:: กฎกระทรวง ::
  กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (21/04/2560)
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 (09/05/2554)
  กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 (09/05/2554)
  กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545 (09/05/2554)
  กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการ กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545 (09/05/2554)
อ่านทั้งหมด
กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายสาธารณสุข
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (12/05/2554)
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ.2528 (12/05/2554)
  กฎกระทรวง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจสถาน (12/05/2554)
อ่านทั้งหมด
 
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits