ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เทศบาล/อบต.ที่ลงทะเบียนระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขแล้ว ยังไม่ได้รับ username/password ติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบ อีเมล์ laws@anamai.mail.go.th หรือ โทร.02590 -4237

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ::
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (18/01/2559)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ (20/07/2558)
  เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดต่อเชื้อร้ายแรง (13/01/2558)
  กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนจำนวนพื้นที่ของอาคารโรงงานที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป (22/12/2554)
  กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป (22/12/2554)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (18/11/2554)
  กำหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง (27/06/2554)
  กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป (27/06/2554)
  หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื่อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ (27/06/2554)
  กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (27/06/2554)
  กำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 6)ผู้สูงอายุ (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 5) ( upload9 ต.ค.50) (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ลว. 6 ต.ค.46 (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) (27/06/2554)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (27/06/2554)
  เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ( upload1ส.ค.48) (27/06/2554)
  เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ( upload1 ส.ค..48) (27/06/2554)
  เรื่อง กำหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ( upload1ส.ค..48) (27/06/2554)
  เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ(upload28 มี.ค.48) (27/06/2554)
  เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (27/06/2554)
  ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ลว.4 มี.ค..46) (27/06/2554)
  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ลว.4 มี.ค..46) (27/06/2554)
  กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม (ลว.25 มิ.ย.45) (27/06/2554)
อ่านทั้งหมด
 
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ระบบประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ระบบปฏิบัติการ DHIA เพื่อการจัดการความรู้
 คำถามที่พบบ่อยในระบบประเมินผลฯ
ดูทั้งหมด>>
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น Happy Hoilet เด็กไทยทำได้ Food Spy กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตลาดสดน่าซื้อ สายด่วน 1675 ขยับกาย สบายชีวา ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4175,4183 โทรสาร. 0-2591-8180
Fanpage เครือข่ายกฎหมายสาธารณสุข
E-mail : laws@anamai.mail.go.th
Display recsolution 1024 by 760 pixels 32 Bits