ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 19/2561 - เรื่องเสร็จที่ 22/2561 (14/08/2561)
  สรุปผลความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (20/07/2561)
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (04/07/2561)
  [One Page Summary] สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 5/2561 (19/06/2561)
  [One Page Summary] การประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 4 (28/05/2561)
  รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2 (23/05/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 15/2561 - เรื่องเสร็จที่ 18/2561 (23/05/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 13/2561 และ 14/2561 (01/05/2561)
  พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (27/04/2561)
  แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายกรมอนามัย (20/04/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 11/2561 และ 12/2561 (18/04/2561)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. 2561 (04/04/2561)
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 (04/04/2561)
  บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 4/2561 - เรื่องเสร็จที่ 10/2561 (29/03/2561)
  ตัวอย่างการดำเนินงานคสจ.จังหวัดต่างๆ และตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (21/03/2561)

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ
   
 หมวดของกระทู้
พูดคุย สนทนา ภาษากฎหมายสาธารณสุข
Webboard กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ปรึกษาปัญหากฎหมายสาธารณสุข
ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 4 สุขลักษณะอาคาร
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 5 เหตุรำคาญ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หมวด 9 การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
 
 
ติดต่อเรา : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข