ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: กฎกระทรวง ::
  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 (26/06/2561)
  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (26/06/2561)
  กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (10/08/2560)
  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (21/04/2560)
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งฯ พ.ศ. 2559 (11/10/2559)
  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 (28/03/2559)
  กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 (28/03/2559)
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (28/03/2559)
:: Ministerial Regulation (กฎกระทรวงสาธารณสุข ภาคภาษาอังกฤษ) ::
  Ministerial Regulation Control of Places of Business Hazardous to Health B.E.2560 (A.D.2017) (03/08/2561)
  Ministerial Regulation Hyienic Waste Managemant B.E.2560 (2017) (22/11/2560)
  Ministerial Regulation Prescribing of Fees Issuance,Letter of Notification and Waste Management Service Providers B.E.2559 (2016) (22/11/2560)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข